Komentár k testu “Infarkt myokardu”

Komentár k testu “Infarkt myokardu”

1. Aké sú najčastejšie faktory prispievajúce k vzniku infarktu?
 • stres, fajčenie a konzumácia alkoholu
 • dedičné faktory
 • nedostatok pohybovej aktivity a nezdravé stravovanie
 • všetko uvedené = správna odpoveď

Výskumy potvrdili, že u ľudí s nadváhou (nie obéznych) je o 50% vyššie riziko vzniku infarktu. Riziko, že infarkt bude pre jedinca smrteľný narastajú o 50-150% v prípade, že je postihnutý tuhým fajčiarom, naopak, signifikantne klesá u ľudí, ktorí sa pravidelne venujú pohybovým aktivitám. Strava s vysokým obsahom nasýtených tukov (živočíšnych tukov), vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu v krvi (ktorej následkom je oxidácia cholesterol a následné poškodenie a upchávanie tepien), testosterónová deficiencia a pozitívna rodinná anamnéza sú menej známe, avšak rovnako významné rizikové faktory ochorení kardiovaskulárneho systému.

2. Nahromadené tukové látky na vnútornej stene koronárnych tepien nazývame tiež:
 • ateroskleróza
 • koronárna trombóza
 • angina

Najčastejším ochorením srdca je práve postihnutie koronárnych artérií vedúcich kyslík do srdcového svalu, v ktorých sa hromadia tukové čiastočky vo forme aterosklerotických plakov.

3. “Plak” je tvorený:
 • tukmi
 • cholesterolom
 • vápnikom
 • všetkým uvedeným = správna odpoveď
Pojem “plak” definuje tukové čiastočky nahromadené na vnútornej strane tepien. Plak blokuje prúdenie krvi do srdcového svalu. Podľa najnovších štúdií sa dokonca preukázalo že zubný plak môže byť dobrým indikátorom možného ochorenia srdca.
4. Stav, keď koronárne tepny strácajú pružnosť nazývame:
 • arterioskleróza
 • koronárna trombóza
 • angina pectoris
 • všetko uvedené

Koronárne artérie za určitých zatiaľ nedefinovaných okolností môžu strácať svoju elasticitu. Tento stav nazývame arterioskleróza. Dôsledkom tohto javu steny artérií hrubnú a tvrdnú. Srdce musí vynaložiť väčšiu námahu, aby prepumpovalo krv takýmito cievami, preto je tlak týchto cievach trvale zvýšený.

5. Z nižšie uvedených, ktorí ľudia môžu s najväčšou pravdepodobnosťou prekonať “tichý” infarkt myokardu?
 • diabetici
 • tí, ktorí prekonávajú prvý infarkt
 • väčšina mužov s pozitívnou rodinnou anamnézou srdcových ochorení
 • všetci uvedení

Tichý infarkt myokardu (t.j. infarkt bez jednoznačných symptómov) častejšie postihuje diabetikov, ženy, ľudí starších ako 65 rokov, pacientov, ktorí prekonali infarkt v minulosti a jedincov s predispozíciou cievnych mozgových príhod. Najistejšou diagnostickou metódou je kontrola kardioenzýmov a EKG (ktoré kontroluje srdcovú aktivitu).

6. Ktorý z uvedených faktorov chráni ženy pred vznikom infarktu?
 • menštruácia
 • hormonálna antikoncepcia
 • obezita
 • vysoký tlak a vysoká hladina cholesterol

Je pravdou, že estrogén prirodzene chráni ženský kardiovaskulárny systém až do menopauzy, ženy však aj tak môžu byť postihnuté ochorením srdca ak sú diabetičky, majú vysoký krvný tlak alebo hladinu cholesterolu v krvi. Obezita, nedostatok fyzickej aktivity, stres a pozitívna rodinná anamnéza srdcovocievneho ochorenia taktiež zhoršujú prognózu. Hormonálna antikoncepcia taktiež zvyšuje riziko vzniku infarktu u žien. Tzv. “tiché” infarkty sú u žien častejšie, vo všeobecnosti sú symptómy infarktu u žien menej vyznačené – často prichádza len pocit slabosti, nevoľnosť, nutkanie na zvracanie, dušnosť a bolesť v oblasti krku, sánky a medzi lopatkami.

7. Pacient liečiaci sa na srdcové ochorenia musí dodržiavať sexuálnu abstinenciu.
 • nie je to pravda
 • pravda

Počas pohlavného styku sa srdcová frekvencia dramaticky zvýši z normálnych 72 úderov za minútu na 130 až 150, z čoho vyplýva, že počas sexu sa záťaž srdcového svalu zvyšuje. Pacientom, ktorí prekonali operáciu srdca alebo infarkt sa doporučuje 6 týždňová pauza pred pohlavným stykom, avšak úplná sexuálna abstinencia sa nevyžaduje.

8. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010, 60% všetkých pacientov s ochorením srdca sú:
 • Indovia
 • Latino-američania
 • Japonci
 • Francúzi

India je nanešťastie na najlepšej ceste sa stať “svetovou veľmocou ochorení srdca” – Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že tri pätiny všetkých pacientov s ochorením srdca sú Indovia. Tretina všetkých úmrtí v Indii je zapríčinená práve infarktom myokardu.

9. Najčastejšie príznaky infarktu myokardu sú:
 • zdrvujúca bolesť na hrudi
 • dušnosť, pocit nedostatku vzduchu
 • studený pot
 • všetko uvedené = správna odpoveď

Aké to vlastne je “dostať infarkt”? Okrem typickej bolesti na hrudníku, aj bolesť a diskomfort v oblasti sánky, krku, pliec, ramien, chrbta alebo brucha môže predznamenávať infarkt. Ďalšími príznakmi sú: nevoľnosť, nutkanie na zvracanie, extrémna slabosť (neprechádza ani po oddychu alebo spánku), slabosť, závraty, búšenie srdca (vrátane nepravidelného búšenia), zrýchlený srdcový rytmus (mimo zvýšenej fyzickej aktivity).

10. Tzv. “zlatá hodinka” je kritická, pretože:
 • ak sa počas nej pacientovi poskytne lekárska pomoc, je možné ho zachrániť
 • v nej začína odumierať srdcový sval
 • pacient začína pociťovať príznaky infarktu
 • postihnutý srdcový sval má prísun kyslíka ešte hodinu po vzniku infarktu

Srdcový infarkt vzniká vtedy, keď je zastavený prívod kyslíka do srdcového svalu (zastavené prúdenie krvi) buď krvnou zrazeninou alebo nahromadeným plakom. Zasiahnutá časť srdcového svalu však začína odumierať až 80-90 minút po vzniku infarktu. Ak sa pacientovi poskytne adekvátna lekárska pomoc počas tejto “zlatej hodinky”, jeho šance na prežitie sú priaznivé.

Čítajte aj: 5 mýtov o vysokom krvnom tlaku