OBLIČKY A CHRONICKÁ RENÁLNA INSUFICIENCIA

Bez obličiek by z tela bolo jedno veľké smetisko. Obličky sú životne dôležitý orgán uložený na bokoch v oblasti driekovej chrbtice. K životu potrebujeme minimálne jednu funkčnú obličku. Tvarom sa prirovnávajú k fazuli a veľkosťou ich môžeme prirovnať k počítačovej myši. Zaujímavosťou je, že u novorodenca sú tri krát väčšie v pomere k veľkosti tela

Infarkt a náhla cievna mozgová príhoda

„Keď sa v tele zatvorí kohútik s krvou“ Infarkt srdca je spolu s náhlou cievnou mozgovou príhodou na vedúcej pozícii v príčinách úmrtí. Život po prekonaní týchto závažných stavov predstavuje radikálnu zmenu. Nie sú to strašiaci „iba“ kvôli vysokej úmrtnosti, ale aj kvôli trvalým následkom. Oba tieto život ohrozujúce stavy

Regulačné peptidy sú budúcnosťou medicíny

Regulačné peptidy sú v ľudskom tele prirodzene produkované veľkým množstvom rôznych buniek. Sú komunikačným prostriedkom medzi jednotlivými regulačnými systémami v tele. Môžu pôsobiť na mieste svojho vzniku alebo sú krvou zanesené na vzdialenejšie miesta pôsobenia. Ich funkciu môžeme prirovnať k úlohám, ktoré v tele vykonávajú napríklad hormóny. Vedomosti o

Demencia. Dá sa nájsť stratená pamäť?

Tento článok je venovaný demencii, je to najdlhší článok na našom blogu a jeho prečítanie zaberie približne 25 minút. Je určený ako podrobný prehľad a orientácia v pojmoch týkajúcich sa demencie. Dáva odpovede na viacero otázok, ktoré sme dostali, najmä od našich klientov. Je rozdiel